Prisliste

Prisliste (gjelder fra 1.5.2016)

 

Fastpris komplett oppgjør: 9.900,- inkl mva.

(Dette er et komplett oppgjør, der vi i samarbeid med deg håndterer oppgjøret inklusive kontrakt)

Dersom du ikke får solgt boligen betaler du bare for eventuelle utlegg underveis i henhold til oppdragsavtalen og oppstart kostnad nomalt kr. 3500 ved oppgjørs oppdrag.

Pantedokument/Urådighet:

Selger signerer og fraskriver seg rådigheten over eiendommen, slik at ingen nye heftelser, servitutter, overdragelse av eiendommen, m.m. kan foregå uten meglers samtykke. Den inneholder også et pant tilsvarende salgssummen som selger signerer på. Dette dokument må tinglyses hos Statens Kartverk. Når skjøtet er tinglyst og oppgjøret foretatt, slettes dokumentet.


Det tas forbehold om prisendringer som følge av endringer i offentlige gebyrer.

Kjøpers omkostninger Dokumentavgift til staten 2,5 % av kjøpesum
ved selveier/enebolig: Tinglysingsgebyr skjøte  kr 525,-
  Tinglysing pantedokument kr 525,-
  Eierskiftegebyr varierer
Kjøpers omkostninger  Tinglysing hjemmelsovergang  kr 430,-
ved andelsleiligheter: Tinglysing pantedokument  kr 430,-
  Eierskiftegebyr varierer
For alle de overnemte eierfomene: Attestgebyr kr. 172

 

PRISER PÅ EIERSKIFTEFORSIKRING:

Enebolig

For alle typer enebolig som ligger fritt med eget gnr/bnr eller seksjonsnummer, bolig som er knyttet sammen med annen bolig via garage/carport, rekkehus eller to- flermannsbolig med eget gnr og bnr:

Premiesats: 4,5 promille av salgssum, minimumspris kr 9.000,-. Krav til boligsalgsrapport

 Selveier:

For alle typer leiligheter, leiligheter, to/flermannsbolig eller rekkehus med eget seksjonsnummer:

Premiesats 3.25 promille, minimumspris kr 4.000,- 

Andel:

For alle typer eneboliger, leiligheter, to/flermannsboliger, rekkehus med andelsnummer, aksjenummer eller obligasjonsnummer:

Premiesats: 2.0 promille av salgssum, minimumspris kr 2.250,-

Tomt/hytte:

Alle enheter som kun brukes til fritidsformål. Herunder hytte, nedlagte småbruk, ferieboliger og lignende, samt tomter.

Unntak: ferieleiligheter registreres og prises som ordinære leiligheter.

Premiesats: 4,25 promille av salgssum, minimumspris kr 7.500,-

Priser per 1. mai 2016. Forbehold om prisendringer.

Bli Kunde