Opplysninger om foretaket

Opplysninger om foretaket

www.boligoppjør.no er en internett-side som er heleid av Advokatoppgjør AS. Oppstarten av firmaet skjedde i 2001 og vi har forretningslokaler i Oslo, og har til daglig ansvaret for driften av internettportalen www.egenmegler.no og www.boligoppgjor.no. Vi er spesialisert i å håndtere oppgjørsoppdrag som et autorisert eiendomsmeglingsforetak.

 

KONTAKT OSS PÅ: 22478060 post@boligoppgjor,no

Noen av våre medarbeidere:

 • Advokat Tom H. Glosimot

  Advokat Tom H. Glosimot

  Daglig leder

  Tidligere praksis
  Ett år som Trainee i det kanadiske advokatfirmaet McMillan, Binch, Toronto Dommerfullmektig og konstituert Sorenskriver i Holt, Tvedestrand, oppnevnt av justisdepartementet. Advokat/fullmektig i juridisk avdeling Bergen Bank (DnB) Advokat/Associe i advokatfirmaet deBesche Selvstendig advokat i Thornes, Berg, Mundal og Glosimot og deretter i Advokatfirmaet Thune & Co.

  Utdannelse
  Cand. Jur 1984 Universitetet i Oslo
  Advokat siden 1988.

 • Advokat Ditlef Faye

  Advokat Ditlef Faye

  Fagansvarlig

  Utdannelse:
  Cand.jur. 1976 Universitetet i Oslo
  Bankøkonom 1980 BI (Bankakademiet

  Praksis:
  Forsvarets Distriktsingeniør Viken, førstekonsulent 1977-78
  Andresens Bank AS, konsulent Depotavdelingen, 1978-1980
  Rogalandsbanken AS Avd. Oslo, Depotsjef, 1980-84
  Oslobanken AS, Depotsjef, 1984-1996
  OBOS, Depotsjef, 1996-2006
  OBOS Eiendomsmeglere AS, systemansvarlig, 2006-2011
  AdvokatOppgjør AS, faglig leder, 2011-

  Foredragsvirksomhet for Norges Eiendomsmeglerforbund, Juristenes Utdanningsenter og Eiendomsadvokatenes Servicekontor siden 2004

 • Advokat Arne Christian Bruland

  Advokat Arne Christian Bruland

  Utdannelse:
  Cand. Jur. 1985 Universitetet i Oslo
  Advokat siden 1992

  Praksis:
  Konsulent, senere førstekonsulent/gruppeleder,
  kontraktsvernkontoret, Juridisk avdeling, Direktoratet for arbeidstilsynet 1986 – 1989
  Dommerfullmektig og konstituert Byskriver, Oslo byskriverembete 1989 – 1991
  Utredningsleder, Lønnsgarantiseksjonen, Direktoratet for arbeidstilsynet 1991 – 1992
  Advokat i Advokatfirmaet Klomsæt, Grændsen & Co ANS, senere Advokatfirmaet Klomsæt & Co AS 1992 – 2010

  Timelærer Norges Eiendomsmeglerhøyskole, senere Handelshøyskolen BI, Eiendomsmeglerstudiet 1991 – Foredragsvirksomhet Norges Eiendomsmeglerforbund og lokalforeninger, eiendomsmeglerkjeder, Juristenes utdanningssenter, Eiendomsadvokatenes servicekontor og andre 1991 –